TJÄNSTER

Interim


Vi erbjuder högt kvalificerad interimskonsult för uppdrag inom företagsledning, ekonomi och produktion.

Senior ledare


Målinriktad ledare med +20 års erfarenhet av att driva förändring och skapa tillväxt inom tillverkande industri.

Bred kompetens


Omfattande kunskap inom företagsledning, ekonomi och produktion och har lett verksamheter genom såväl kulturförändringar, neddragningar som expansion.

Utbildning


Civilekonom - Handelshögskolan Göteborg


Lean Produktion - Chalmers

Lean Kata - Chalmers


Ledarskapsutbildningar - Alliator
Styrelseuppdrag


Magnus Hettne har mångårig erfarenhet inom företagsledning som anställd VD, styrelseledamot och egenföretagare.


Erfarenhet


Styrelseledamot i två dotterbolag i börsnoterad koncern under 13 år. Erfarenhet från styrelsearbete i fåmansföretag. Senior erfarenhet av ledarskap och ekonomi inom tillverkande industri.


Profil


Skapar mig snabbt helhetsperspektiv för att kunna fatta beslut. Bred kompetens med spets inom ekonomi. Bygger struktur för bättre förutsättningar att skapa värde.


Utbildning


Diplom från Certifiering i Styrelsearbete

Västsvenska Handelskammaren


Certifiering i Styrelsearbete ger kunskap kring styrelsens roll, ansvar, strategiska och operativa arbete samt det regelverk som styr.

Förändringsledning


Vi kan genom nätverksföretaget FUSUM stödja kunden inom ett flertal områden för ökad lönsamhet och effektivitet. 


www.fusum.se


Om Fusum


FUSUM ​ är en plattform som består av ett antal specialister/företagare med lång SENIOR ERFARENHET​ som samverkar under ett gemensamt namn. ​ ​

En verksamhet där en kontakt fungerar som spindeln i nätet. ​ Ser till att alla trådar är starka och att kund får rätt spetskompetens till rätt uppdrag.​

Kompetenser


Strategi, Marknadsföring, Ekonomi, Logistik, IT, Ledarskap, Affärsjuridik, Inköp/offert, IT & Industriell Automation, Produktion, Nätverk, Projektledning