Magnus Hettne

Erfarenhet, målinriktning och engagemang


Jag är en målinriktad ledare med erfarenhet av att driva förändring och skapa tillväxt inom tillverkande industri. Genom att nyttja mina erfarenheter inom förändringsledning samt produktion effektiviserar jag och skapar resultat tillsammans med andra.


Jag har bred kunskap inom företagsledning, ekonomi och produktion och har lett verksamheter genom såväl kulturförändringar, neddragningar som expansion. 


Jag engageras av att göra affärer, utveckla och förbättra verksamheter samt skapa resultat.