TILLSAMMANS KAN VI NÅ MÅLET


Genom att nyttja mina erfarenheter inom ledarskap,
förändringsledning samt produktion effektiviserar jag och skapar resultat
tillsammans med andra.

VÅRT ERBJUDANDEStyrelseuppdrag


Magnus Hettne har mångårig erfarenhet inom företagsledning som anställd VD, styrelseledamot och egenföretagare.

Certifierad i styrelsearbete genom Västsvenska Handelskammaren. 

Interim


Vi erbjuder högt kvalificerad interimskonsult för uppdrag inom företagsledning, ekonomi och produktion.

Förändringsledning


Vi kan genom nätverksföretaget FUSUM stödja kunden inom ett flertal områden för ökad lönsamhet och effektivitet.

OMDÖMEN


Magnus är en mycket erfaren ledare med hög kompetens inom företagsledning, ekonomi och har helhetsperspektivet inom tillverkningsindustri.


Kent Vettebrand

Sales Team Lead at Vettebrands R&D Consulting

BOKNING & KONTAKT


Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.